Danh mục trái
Công ty Bồn bể công nghiệp Việt Nam sở hữu đội ngũ lao động lành nghề có tính chuyên nghiệp cao (130 người), trong đó. 1/  Lực lượng kỹ sư, chuyên viên gồm: 30 người.
Hệ thống máy móc thiết bị hiện đại của công ty liên tục được bổ sung và hoàn thiện ....
Hồ sơ năng lực của công ty ...
Coma
h2
h3
h4
h5
h6
Đối tác tập đoàn sông Đà
qq
Đối tác GOSHU SOHSAN
TAISEI
Đối tác BIDV
Đối tác LISEMCO 2
Đối tác IHI Group
Đối tác nhà máy quang Trung
Tập đoàn Vingroup
Đối tác Lotte
Đối tác REE
Khách ahngf TAIKI - SHA
Khách hàng DOOSAN
Hòa Phát Group
ECOBA
Posco
TOP