Để thực hiện chính sách chất lượng, Công ty Bồn Bể Công Nghiệp Việt Nam luôn cam kết: 

  • Đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng
  • Trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và dịch vụ đối với khách hàng
  • Đào tạo cán bộ công nhân viên nâng cao năng lực và trình độ
  • Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
  • Duy trì và cải tiến thường xuyên các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.
  • Chính sách chất lượng được thiết lập đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và toàn thể CBCNV công ty đều thấu hiểu và thực hiện đúng theo chính sách chất lượng này.

CÔNG TY BỒN BỂ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ” ĐIỂM DỪNG CỦA SỰ LỰA CHỌN

Chứng chỉ iso