Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược STORAGE TANK VIET NAM

  • Đối với khách hàng: Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mang tính ổn định và lâu dài. Nhu cầu của khách hàng đều được phục vụ một cách tốt nhất, không phân biệt đối tượng khách hàng.
  • Đối với đối tác kinh doanh: Duy trì, nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ lâu dài trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của các bên tham gia nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho xã hội.
  • Đối với cộng đồng xã hội: Luôn xem việc chia sẻ tấm lòng với cộng đồng bằng cả vật chất lẫn tinh thần là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
  • Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc bình đẳng, không phân biệt độ tuổi, giới tính.
  • Nguyên lý cho mọi hoạt động

1/ Theo lẽ phải

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều thuận theo lẽ phải, đúng pháp luật, phục vụ cộng đồng, thực hiện sứ mệnh tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của nền công nghiệp Việt Nam,  đưa Công ty từ phạm vi gia đình trở thành Công ty của xã hội
Mỗi CBCNV luôn phấn đấu học hỏi, sửa đổi hoàn thiện chính mình để có năng lực ngày càng tốt hơn, trước tiên là trụ cột của gia đình, sau đó thành công dân tốt của xã hội, và cùng Công ty xây dựng tập thể đơn vị có văn hóa đặc sắc trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam.
Truyền thống dân tộc, đạo lý làm người,uống nước nhớ nguồn, kính trên nhường dưới, tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ nhau phải được trân trọng giữ gìn tốt đẹp.

2/ Giữ gìn uy tín mọi mặt

Về chất lượng và tiến độ: luôn là tốt nhất và đúng nhất.
Về tài chính: sòng phẳng về tiền bạc với tất cả khách hàng, các đối tác quan hệ và nội bộ Công ty.
Lời nói phải đi đôi với việc làm. Lời phát biểu của Lãnh đạo Công ty có giá trị như một Hợp đồng đối với Khách hàng, Nhà cung cấp; như một văn bản đối với CBCNV.
Giữ gìn đạo đức kinh doanh, phát triển công ty bằng sự cạnh tranh lành mạnh, hợp tác tốt với cộng đồng doanh nhân.
Phấn đấu giữ gìn sự tin yêu của khách hàng, của xã hội đối với công ty luôn tốt đẹp.

3/ Có chiến lược phát triển doanh nghiệp rõ ràng 

Có chiến lược dài hạn và ngắn hạn rõ ràng, ưu việt cho từng thời kỳ. Chiến lược được xác lập phải đúng theo nguyên lý; trên cơ sở tiên liệu đúng về tình hình kinh tế địa phương và thế giới, biết rõ người, biết rõ mình và có năng lực thực hiện được.

4/ Chăm lo tốt đời sống CBCNV, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đời sống CBCNV phải được chăm lo tốt sao cho thu nhập của CBCNV đúng theo mức đóng góp của mỗi người, và phải đảm  bảo tốt hơn qui định tối thiểu của Nhà nước.Thường xuyên cập nhật kiến thức mới, phương thức mới để nâng cao năng lực. Tôn trọng và phát huy nhân tài, tạo điều kiện và hướng cho mọi CBCNV luôn hành động đúng với định hướng của Công ty.
5/ Luôn quan tâm cải tiến, đổi mới phương án kỹ thuật, tạo ra sự khác biệt và hơn hẳn

Phát huy tối đa trí tuệ của mọi người, cải tiến liên tục khi làm sản phẩm thực tế, đồng thời ứng dụng tốt sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến. Các sản phẩm, quy trình công nghệ, mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh phải có sự khác biệt và hơn hẳn. Giải pháp được thực hiện phải là giải pháp hiệu quả nhất trong hoàn cảnh hiện có của Công ty. Tư duy phải đột phá để có sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao.

6/ Thực hiện tốt nhất tính kịp thời 

Báo cáo lãnh đạo, đổi mới chiến lược , đào tạo nhân sự.
Tiếp nhận và truyền đạt thông tin từ Khách hàng, từ mọi vị trí công việc.
Lập Báo giá, Bản vẽ thiết kế kỹ thuật , Cung cấp vật tư, Quy trình công nghệ, Tiến độ thi công, Xử lý sản phẩm không phù hợp.
Khen thưởng sáng kiến,  phát hiện nhu cầu mới và bổ sung năng lực, thiết bị…..
Sẵn sàng thức khuya, dậy sớm để hoàn thành công việc cho kịp thời.

7/ Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý hiện đại

Phải quyết tâm xây dựng hệ thống quản lý hiện đại và sáng suốt vận dụng các phương thức quản lý mới sao cho phù hợp với các yếu tố tâm lý về con người, về văn hóa, hoàn cảnh Công ty. Ứng dụng sáng kiến quản lý của người khác vào Công ty thì phải hiểu rõ nó, cải tiến cách sử dụng cho phù hợp với hệ thống quản lý của Công ty.