Điểm danh những thiết bị máy móc cơ bản của Bồn Bể Công Nghiệp Việt Nam ( STORAGE TANK )

Với tiêu chí chất lượng đặt lên hàng đầu, đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng trong thời gian nhanh nhất thì các thiết bị máy móc là không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Chính vì thế STORAGE TANK VIET NAM đã đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ sản xuất. Dưới đây là danh mục thiết bị của chúng tôi:

 1. Máy hàn cần cột
 2. Máy lốc tôn
 3. Máy đánh bóng inox tự động
 4. Máy tiện công nghiệp
 5. Máy đánh bóng inox tự động
 6. Máy ép chỏm cầu
 7. Máy vê chỏm cầu
 8. Máy cắt CNC
 9. Máy cắt Plasma
 10. Máy hàn cổng
 11. Máy hàn ARGON

 

 

 

Máy ép, máy vê chỏm cầu
Dây truyền hiện đại

Máy đánh bóng inox tự động

 

Máy cắt CNC

 

 

Máy tiện công nghiệp

Máy cắt Plasma

 

Máy lốc tôn

Máy hàn  ARONG

Ngoài ra để phục vụ sản xuất chúng tôi còn rất nhiều thiết bị máy móc khác.