Công Ty TNHH Bồn Bể Công Nghiệp Việt Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOP

CÔNG TY BỒN BỂ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 506/GH3 – Đường Nguyễn Cao Luyện – Giang Biên – Long Biên – Hà Nội

Nhà máy chế tạo 1: Đường TS8 - Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh

Nhà máy chế tạo 2: Cầu Lộc Hà - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tel :043.6574407 * Fax: 043.6574406 * Mobile: 0975.215.888 *   0912.329.337